Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EU-RAIL)

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EU-RAIL)

Съвместното предприятие „Европейски железопътен транспорт“ (EU-RAIL) е публично-частно партньорство между Европейския съюз и железопътния сектор, създадено с цел да допринесе за приоритетите на политиката на Европейския съюз, и по-специално за Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност.

Предприятието EU-RAIL е законният и универсален правоприемник на съвместното предприятие Shift2Rail (СП S2R) и е структурирано около два основни стълба: стълб на иновациите и стълб на системата, допълнени от групата по внедряване. То има за цел постигането на амбициозна трансформация на железопътния транспорт с иновативни решения, които се очаква да започнат да навлизат в експлоатационната среда през периода 2025—2026 г.

От създаването на S2R през 2016 г. до 2031 г. EU-RAIL ще е осъществил научноизследователски и иновационни дейности на обща стойност 2,2 милиарда евро.

Местоположение (-я):