Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EU-RAIL) Společný podnik pro evropské železnice

(EU-RAIL) Společný podnik pro evropské železnice

Společný podnik pro evropské železnice (EU-RAIL) je partnerství veřejného a soukromého sektoru (Evropské unie a železničního odvětví), jehož cílem je přispívat k plnění politických priorit Evropské unie – zejména Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu.

EU-RAIL je právním a univerzálním nástupcem společného podniku Shift2Rail a je strukturován kolem dvou hlavních pilířů: inovačního pilíře a systémového pilíře, které doplňuje tzv. zaváděcí skupina. Jeho cílem je dosáhnout ambiciózní transformace železniční dopravy pomocí inovativních řešení, jež by měla začít fungovat v horizontu let 2025–2026.

Do roku 2031 by měl společný podnik Shift2Rail, který byl založen v roce 2016, a jeho současný nástupce EU-RAIL realizovat výzkum a inovace v celkové výši 2,2 miliardy eur.

Lokalita/y: