Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Fællesforetagendet for Europas jernbaner (EU-RAIL)

Fællesforetagendet for Europas jernbaner (EU-RAIL)

Fællesforetagendet for Europas jernbaner (EU-RAIL) er et offentlig-privat partnerskab mellem EU og jernbanesektoren oprettet med henblik på at bidrage til EU's politiske prioriteter og mere specifikt strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet.

EU-RAIL er den juridiske og universelle efterfølger til fællesforetagendet Shift2Rail (SR2), og det er bygget op omkring to hovedsøjler: en innovationssøjle og en systemsøjle, suppleret af en implementeringsgruppe. Det har til formål at sikre en gennemgribende omstilling af jernbanesektoren, og innovative løsninger forventes at blive indført i det operationelle miljø fra 2025-2026.

I 2031 vil EU-RAIL have gennemført forsknings- og innovationsaktiviteter til i alt 2,2 mia. euro siden oprettelsen af S2R i 2016.

Sted/steder: