Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EU-RAIL) Euroopa raudtee ühisettevõte

(EU-RAIL) Euroopa raudtee ühisettevõte

Euroopa raudtee ühisettevõte (EU-Rail) on Euroopa Liidu ja raudteesektori vaheline avaliku ja erasektori partnerlus, mis asutati eesmärgiga toetada Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete, täpsemalt säästva ja aruka liikuvuse strateegiat.

EU-RAIL on ühisettevõtte Shift2Rail (ühisettevõte S2R) seaduslik ja ainus õigusjärglane ning see tugineb kahele põhisambale: innovatsioonisammas ja süsteemisammas, mida täiendab kasutuselevõtu rühm. Ühisettevõtte eesmärk on saavutada raudteesektori ulatuslik ümberkujundamine uuenduslike lahendustega, mis peaksid tegevuskeskkonnas eeldatavalt toimima hakkama 2025.–2026. aasta paiku.

Alates ühisettevõtte S2R loomisest 2016. aastal on EU-RAIL rakendanud aastaks 2031 teadus- ja innovatsioonitegevust kokku 2,2 miljardi euro ulatuses.

Asukoht(asukohad):