Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EU-RAIL) Europos geležinkelių bendroji įmonė

(EU-RAIL) Europos geležinkelių bendroji įmonė

Europos geležinkelių bendroji įmonė (EU-RAIL) yra Europos Sąjungos ir geležinkelių sektoriaus viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, įsteigta siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos politikos prioritetų, konkrečiai – prie Darnaus ir išmanaus judumo strategijos.

EU-RAIL yra juridinė ir visuotinė bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (BĮ S2R) perėmėja. Jos struktūra grindžiama dviem pagrindiniais ramsčiais – inovacijų ramsčiu bei sistemų ramsčiu. Juos papildo įgyvendinimo grupė. Jos tikslas – įgyvendinti plačių užmojų geležinkelių pertvarką, panaudojant novatoriškus sprendimus, kurie, kaip tikimasi, bus pradėti taikyti apie 2025–2026 m.

Iki 2031 m. ES-RAIL bus įgyvendinusi mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos už 2,2 mlrd. EUR (skaičiuojant nuo S2R sukūrimo 2016 m.).