Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EU RAIL) Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

(EU RAIL) Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš”

Kopuzņēmums “Eiropas dzelzceļš” (EU RAIL) ir publiskā un privātā sektora partnerība starp Eiropas Savienību un dzelzceļa nozari. Uzņēmums dibināts, lai palīdzētu īstenot ES politikas prioritātes, proti, Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģiju.

EU RAIL ir kopuzņēmuma Shift2Rail (KU S2R) pēctecis un tiesību un saistību pārņēmējs un ir strukturēts ap diviem galvenajiem pīlāriem: inovācijas pīlāru un sistēmu pīlāru, kurus papildina izvēršanas grupa. Mērķis ir panākt vērienīgu dzelzceļa pārveidi, ieviešot inovatīvus risinājumus. Gaidāms, ka tos sāks reāli izmantot 2025.–2026. gadā.

Līdz 2031. gadam EU RAIL būs kopš S2R izveides 2016. gadā īstenojis pētniecības un inovācijas darbības kopumā par 2,2 miljardiem eiro.

Vieta(-as):