Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe (EU-RAIL)

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe (EU-RAIL)

Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe (EU-RAIL) to partnerstwo publiczno-prywatne między Unią Europejską a sektorem kolejowym, które ma przyczynić się do realizacji priorytetów politycznych Unii Europejskiej, a w szczególności strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

EU-RAIL jest następcą prawnym Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R). Innowacje i systemy to dwa główne filary projektu. Ważną rolę pełni też grupa ds. wdrażania. EU-RAIL dąży do ambitnej transformacji kolei za pomocą innowacyjnych rozwiązań. Realizacja tych założeń ma rozpocząć się w latach 2025–2026.

Do 2031 r. EU-RAIL wdroży działania w zakresie badań naukowych i innowacji na łączną kwotę 2,2 mld euro, licząc od czasu utworzenia Wspólnego Przedsięwzięcia S2R w 2016 r.

Lokalizacja: