Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EU-RAIL) Det gemensamma företaget för Europas järnvägar

(EU-RAIL) Det gemensamma företaget för Europas järnvägar

Det gemensamma företaget för Europas järnvägar är ett offentligt-privat partnerskap mellan EU och järnvägssektorn. Företaget skapades med avsikten att bidra till EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet.

Det gemensamma företaget för Europas järnvägar är efterträdaren till det gemensamma företaget Shift2Rail och vilar på två grundpelare, innovationspelaren och systempelaren. De kompletteras av en genomförandegrupp. Ambitionen är att genomdriva en långtgående omvandling av järnvägen med innovativa lösningar, som kan börja tillämpas i praktiken från 2025–2026.

Sedan Shift2Rail grundades 2016 och fram till 2031 kommer det gemensamma företaget för Europas järnvägar ha genomfört uppdrag inom forskning och innovation för totalt 2,2 miljarder euro.

Tjänsteorter: