Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (SHIFT2RAIL) Съвместно предприятие за железопътна система

(SHIFT2RAIL) Съвместно предприятие за железопътна система

Shift2Rail насърчава въвеждането на пазара на по-добри влакове (по-тихи, по-удобни, по-сигурни и т.н.), които надеждно ще функционират в рамките на новаторска железопътна инфраструктура от първия ден на въвеждане, при по-ниски разходи през жизнения си цикъл и с по-голям капацитет, за да се справят с нарастващото търсене на превоз на пътници и товари.

Местоположение (-я):