Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (SHIFT2RAIL) Společný podnik pro železnice

(SHIFT2RAIL) Společný podnik pro železnice

Shift2Rail podporuje zavedení lepších vlaků na trh (méně hlučných, pohodlnějších, spolehlivějších apod.), jež budou provozovány na inovativní železniční síti, a to spolehlivě od prvního dne jejich uvedení do provozu, navíc při nižších nákladech na celý životní cyklus výrobku a s větší kapacitou pro zvládnutí rostoucí poptávky po mobilitě cestujících a nákladu.

Lokalita/y: