Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (SHIFT2RAIL) Gemensamma företaget Shift2Rail

(SHIFT2RAIL) Gemensamma företaget Shift2Rail

Shift2Rail arbetar för nya bättre tåg på marknaden (bl.a. snabbare, bekvämare och pålitligare). Tågen ska gå på en innovativ spårinfrastruktur som ska vara pålitlig från första dagen, ha lägre livscykelkostnader och högre kapacitet för att tillgodose den ökande person- och godstrafiken.

Tjänsteorter: