Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕСП) Единен съвет за преструктуриране

(ЕСП) Единен съвет за преструктуриране

Единният съвет за преструктуриране бе създаден в отговор на кризата в еврозоната и съставлява един от стълбовете на банковия съюз. Избягвайки спасителните акции и най-песимистичните сценарии, ЕСП изгражда по-солидна основа за банковия сектор.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е част от програмата „Bluebook Traineeship“ и е отворен за висшисти от цял свят. Стажантите получават същия вид задачи като новоназначените служители. Това включва на практика организиране на работни групи и заседания, съставяне на информация и документация, подготовка на доклади и отговори на въпроси, както и участие в заседания на отдела и други прояви.

Кой може да кандидатства: Завършилите образование в следните области могат да кандидатстват, ако вече са получили дипломите си: преструктуриране, банково дело, финанси, икономика, политология, човешки ресурси, комуникации, ИКТ и право. Гражданството на ЕС не е задължително, тъй като малък брой места са запазени за граждани на трети държави, но се изисква владеенето на два езика на ЕС. Професионален опит и следдипломна квалификация са плюсове, но не са условие за допускане.

Продължителност: 5 месеца

Заплащане: Да 1220,78 евро и пътни разходи - „Bluebook Traineeship“ се организира два пъти годишно.

Начални дати: 1 марти и 1 октомври

За повече информация: https://www.srb.europa.eu/en/content/types-contract#trainees