Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (SRB) Jednotný výbor pro řešení krizí

(SRB) Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) má za cíl reagovat na případnou krizi eurozóny. Tvoří tak jeden ze základních pilířů bankovní unie. Zamezením dalších případů finanční pomoci formou tzv. bail-outu a jiných katastrofických scénářů získává bankovnictví pevnější základy.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Jednotný výbor pro řešení krizí je součástí nabídky stáží Bluebook. Na stáže v tomto výboru se mohou hlásit absolventi vysokých škol z celého světa. Stážisté dostávají podobné pracovní úkoly jako nově příchozí zaměstnanci: organizaci pracovních skupin a schůzí, sběr informací a dokumentace, přípravu zpráv a zodpovídání dotazů, účast na schůzích oddělení a dalších akcích.

Kdo se může hlásit: Pokud již získali diplom, mohou se hlásit absolventi těchto oborů: řešení krizí, bankovnictví, finance, ekonomie, politika, lidské zdroje, komunikace, IKT a právo. Občanství EU není povinné (malý počet míst je vyhrazen občanům třetích zemí), vyžaduje se nicméně znalost dvou jazyků EU. Praxe a postgraduální vzdělání jsou výhodou, nikoli však povinným kritériem způsobilosti.

Doba trvání: 5 měsíce

Placená stáž: ano – 1 220,78 eur a náhrada cestovních výdajů na cestu. Stáže v nabídky Bluebook se konají dvakrát ročně.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října

Více informací: https://www.srb.europa.eu/en/content/types-contract#trainees