Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (SRB) Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

(SRB) Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωζώνης και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης. Στόχος του είναι η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, αποφεύγοντας όμως μελλοντικές διασώσεις και καταστροφικά σενάρια.