Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (SRB) Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(SRB) Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu loodi selleks, et reageerida euroala kriisile. See on üks pangandusliidu sammastest. Vältides päästmist ja pessimistlikke stsenaariumeid, on Ühtne Kriisilahendusnõukogu viinud pangandussektori tugevamale alusele.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Ühtne Kriisilahendusnõukogu osaleb Euroopa Komisjoni praktikaprogrammis („Blue Book“) ja võtab praktikale ülikoolilõpetanuid kogu maailmast. Praktikandid täidavad samalaadseid ülesandeid nagu äsja tööle tulnud ülikoolilõpetanud. Konkreetsemalt on ülesannete hulgas töörühmade ja kohtumiste korraldamine, teabe ja dokumentide koostamine, aruannete ettevalmistamine ja päringutele vastamine ning üksuse koosolekutel ja muudel üritustel osalemine.

Kes saavad kandideerida? Kandideerida saavad diplomi kätte saanud järgmiste erialade ülikoolilõpetanud: kriisilahendus, pangandus, rahandus, majandus, poliitika, personaliküsimused, kommunikatsioon, IKT ja õigusteadus. ELi kodakondsust ei nõuta (väike arv kohti on reserveeritud kolmandate riikide kodanikele), kuid vajalik on kahe ELi keele oskus. Töökogemus ning magistri- või doktoriõpe tulevad kasuks, kuid need ei kuulu osalemistingimuste hulka.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. 1220,78 eurot ja reisikulud – Praktikaprogrammi („Blue Book“) korraldatakse kaks korda aastas

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober

Lisateave: https://www.srb.europa.eu/en/content/types-contract#trainees