Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (SRB) Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

(SRB) Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto perustettiin euroalueen kriisin johdosta, ja se on yksi pankkiunionin pilareista. Pankkien pelastusoperaatioiden ja kriisitilanteiden välttämisen kautta SRB pyrkii luomaan pankkisektorille vakaampaa pohjaa.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Harjoittelupaikat

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) harjoittelupaikat ovat osa Euroopan komission Bluebook-harjoitteluohjelmaa. Hakijoilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä tähän kuuluu työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin.

Hakukelpoisuus: Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis) jollakin seuraavista aloista: kriisinratkaisu, pankkitoiminta, rahoitus, taloustiede, valtiotiede, henkilöstöhallinto, viestintä, tieto- ja viestintätekniikka ja oikeustiede. Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU:n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta hakijalta edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei vaadita.

Kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: 1 220,78 euroa ja matkakorvaus – Bluebook-harjoittelu järjestetään kahdesti vuodessa.

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://www.srb.europa.eu/en/content/types-contract#trainees