Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (SRB) Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(SRB) Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií bola vytvorená ako reakcia na krízové situácie v Európe a tvorí jeden z pilierov Európskej bankovej únie. Tým, že sa predchádza záchrane pomocou vonkajších zdrojov a najhorším možným scenárom, SRB takto ozdravuje bankový sektor.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) je súčasťou programu stáží „Bluebook“ Európskej komisie a slúži absolventom univerzít z celého sveta. Stážisti dostávajú rovnaké pracovné úlohy ako novoprijatí absolventi. V praxi to znamená organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na schôdzach oddelenia a iných podujatiach.

Kto sa môže prihlásiť: Prihlásiť sa môžu absolventi s diplomom z týchto odborov: riešenie krízových situácií finančných inštitúcií, bankovníctvo, finančníctvo, ekonómia, politika, ľudské zdroje, komunikácia, informačné a komunikačné technológie a právo. Občianstvo EÚ nie je povinné (niekoľko miest je vyhradených aj pre občanov tretích krajín), vyžaduje sa však znalosť dvoch jazykov EÚ. Pracovné skúsenosti a postgraduálne vzdelávanie sú vítané, nie sú však súčasťou kritérií oprávnenosti.

Trvanie: 5 mesiacov

Plat: áno. 1 220,78 eur plus príspevok za cestu – stáže „Bluebook“ sú organizované dvakrát ročne.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: https://www.srb.europa.eu/en/content/types-contract#trainees