(REA) Изпълнителна агенция за научни изследвания

The Research Executive Agency is a funding body for research and innovation. It manages EU research grants. 

Местоположение (-я):