Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейската централна банка

Европейската централна банка

Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка на 19-те държави от Европейския съюз, чиято парична единица е еврото. Нашата основна задача е да поддържаме стабилността на цените в еврозоната и така да запазим покупателната способност на единната валута.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска централна банка

Местоположение (-я): Франкфурт (Германия)
Институция/агенция: Европейската централна банка
Вид на договора: Стажант

Стажантската програма на Европейската централна банка (ЕЦБ) ви дава възможност да приложите на практика знанията, придобити по време на следването си, и да се запознаете отблизо с изискванията на работата за Европа. Като стажант ще придобиете представа за дейностите на ЕЦБ и ще допринесете за изпълнението на нейната мисия. Задачите, които ще изпълнявате като стажант, ще бъдат обект на надзор и ще зависят от отдела, към който се присъедините. Те могат да включват изследователска работа, съставяне на проектодоклади, компилиране на статистически данни, извършване на оперативни задачи и участие в ad hoc проучвания.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или на присъединяваща се държава, които са завършили поне първия цикъл на своето университетско образование (бакалавърска степен)

Продължителност: 3 — 6 месеца (с възможност за общо удължаване до максимум 12 месеца)

Платен: Да. Около 1050 евро на месец

Начални дати: Текущи

За повече информация: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html