Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropská centrální banka

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou 19 zemí Evropské unie, které používají společnou měnu euro. Naším hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně, a tak zachovávat kupní sílu jednotné měny.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Evropská centrální banka

Lokalita/y: Frankfurt (Germany)
Instituce/ Agentura: Evropská centrální banka
Druh smlouvy: Stáže

Stáž v Evropské centrální bance je jedinečnou příležitostí, jak v praxi uplatnit znalosti, které jste získali během studia, a jak lépe poznat, co obnáší práce pro Evropskou unii.  Jako stážista proniknete do fungování ECB a budete aktivně přispívat k plnění jejích úkolů. Zadanou práci budete vykonávat pod odborným dohledem a její náplň se bude měnit podle zaměření oddělení, v němž budete působit. Může se jednat o rešerše, zpracování návrhů zpráv, shromažďování statistických údajů, provádění operačních úkolů a účast na účelových studiích.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských států EU nebo přistupujících zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia (bakalářský titul)

Doba trvání: 3–6 měsíců (může být prodloužena až na celkových 12 měsíců)

Odměna: Ano. Přibližně 1 050 eur měsíčně

Začátek stáže: probíhají průběžně

Více informací: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html