Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα των 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Κύριο έργο μας είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και, κατά συνέπεια, η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του ενιαίου νομίσματος.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τόπος/οι:: Frankfurt (Germany)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σάς δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει να εργάζεσαι για την Ευρώπη. Ως ασκούμενος θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ και να συμβάλετε στην αποστολή της. Τα καθήκοντα που θα ασκείτε θα εποπτεύονται και θα ποικίλλουν ανάλογα με τη μονάδα στην οποία θα τοποθετηθείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, σύνταξη σχεδίων έκθεσης, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων και συμμετοχή σε μελέτες ad hoc.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό ένταξη χώρας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου)

Διάρκεια: 3-6 μήνες (μπορεί να παραταθεί άπαξ έως συνολικά 12 μήνες)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.050 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html