Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank (EKP) on euro kasutusele võtnud 19 Euroopa Liidu riigi keskpank. EKP põhiülesanne on hoida euroalal hinnad stabiilsena ja säilitada seega ühisraha ostujõud.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Keskpank

Asukoht(asukohad): Frankfurt (Germany)
Institutsioon/amet: Euroopa Keskpank
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Keskpanga praktikaprogramm pakub võimalust rakendada ellu õpingute käigus omandatud teadmisi ja paremini mõista, mida tähendab Euroopa heaks töötamine. Praktikandina saate ülevaate EKP tegevusest ja annate oma panuse selle ülesannete täitmisse. Teie kui praktikandi tööd jälgitakse ning see on sõltuvalt üksusest erinev. Tööülesanded võivad hõlmata järgmist: uurimistöö, aruannete eelnõude koostamine, statistiliste andmete kogumine, operatiivülesannete täitmine ja osalemine sihtuuringutes.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ühineva riigi kodanikud, kes on omandanud kõrghariduse esimese astme kraadi (bakalaureuse kraad)

Kestus: 3–6 kuud (võimalik pikendada kokku kuni 12 kuuni)

Tasustatud: jah Ligikaudu 1050 eurot kuus

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html