Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP) on niiden 19 EU-maan keskuspankki, jotka ovat ottaneet käyttöön euron. EKP:n tärkein tehtävä on pitää yllä hintavakautta euroalueella ja säilyttää yhteisen rahan ostovoima.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan keskuspankki

Toimipaikat: Frankfurt (Germany)
Toimielin/Virasto: Euroopan keskuspankki
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Työharjoittelu Euroopan keskuspankissa tarjoaa mahdollisuuden soveltaa opiskeluaikana hankittua tietämystä käytäntöön ja kokeilla työskentelyä EU:n palveluksessa. Harjoittelijat pääsevät tutustumaan keskuspankin toimintaan ja tavoitteisiin. Työtehtävät vaihtelevat yksikön mukaan. Harjoittelijat voivat osallistua esimerkiksi tutkimustyöhön, raporttien ja selvitysten laadintaan, tilastointiin tai operatiivisiin tehtäviin.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:hun liittyvien maiden kansalaiset, joilla on vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Harjoittelun kesto: 3–6 kuukautta (jaksoa voidaan pidentää enintään 12 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Noin 1 050 euroa/kk

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html