Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP) on niiden 19 EU-maan keskuspankki, jotka ovat ottaneet käyttöön euron. EKP:n tärkein tehtävä on pitää yllä hintavakautta euroalueella ja säilyttää yhteisen rahan ostovoima.

Toimipaikat: