An Banc Ceannais Eorpach

Is é an Banc Ceannais Eorpach an banc ceannais atá ag na 19 mBallstát den Aontas Eorpach arb é an euro a n-airgeadra. Is é is príomhchúram dúinn cobhsaíocht praghsanna a chaomhnú sa limistéar euro agus, ar an dóigh sin, cumhacht cheannaigh an airgeadra aonair a chosaint.

Áit(eanna): 

Tréimhsí oiliúna

An Banc Ceannais Eorpach

Áit(eanna): Frankfurt (Germany)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Banc Ceannais Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Na tréimhsí oiliúna a thairgeann an Banc Ceannais Eorpach, tugann siad caoi do dhaoine an t-eolas a shealbhaigh siad agus iad i mbun staidéir a chur chun úsáide agus tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist le hobair a dhéanamh ar son na hEorpa. An té atá ina oiliúnaí ag an mBanc Ceannais Eorpach, faigheann sé léargas ar obair an Bhainc agus bíonn sé ag cuidiú misean an Bhainc a chur i gcrích. Na cúraimí a dhéanann oiliúnaithe, déantar faoi mhaoirseacht iad agus braitheann a gcineál ar an Aonad ina bhfuil siad ag obair. Seo roinnt cúraimí samplacha: taighde a dhéanamh, dréacht-tuarascálacha a ullmhú, sonraí staitistiúla a thiomsú, cúraimí oibríochtúla a dhéanamh, agus páirt a ghlacadh i staidéir ad hoc.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír atá ag ullmhú chun teacht isteach san Aontas, a bhfuil bunchúrsa tríú leibhéal déanta acu (céim bhaitsiléara) ar a laghad.

Fad ama: 3-6 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh uair amháin agus tréimhse 12 mhí ar a mhéad a dhéanamh di).

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,050 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html