Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny (EBC) jest bankiem centralnym 19 państw Unii Europejskiej, które przyjęły walutę euro. Jego głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilności cen w strefie euro, a przez to zachowanie siły nabywczej wspólnej waluty.

Lokalizacja: 

Staż

Europejski Bank Centralny

Lokalizacja: Frankfurt (Germany)
Instytucja/agencja: Europejski Bank Centralny
Typ umowy o pracę: Stażysta

Program staży w Europejskim Banku Centralnym (EBC) umożliwia stażystom praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Dzięki stażom mogą oni lepiej zrozumieć, na czym polega praca w instytucji europejskiej. Stażyści dowiadują się, jak działa EBC, i swoją pracą wnoszą wkład w realizację jego misji. Zadania są wykonywane pod kierunkiem opiekuna i różnią się w zależności od działu. Stażyści zajmują się między innymi zbieraniem materiałów, sporządzaniem wstępnej wersji sprawozdań, przygotowywaniem zestawień danych statystycznych czy wykonywaniem zadań operacyjnych. Mogą także uczestniczyć w opracowywaniu doraźnych analiz.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub krajów przystępujących, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia (dyplom licencjata).

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy (staż może zostać jednokrotnie przedłużony, łącznie do 12 miesięcy)

Staż płatny: Tak – około 1 050 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html