Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou 19 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro. Našou hlavnou úlohou je udržiavať stabilitu cien v eurozóne a zachovávať tak kúpnu silu jednotnej meny.

Miesto(-a): 

Stáž

Európska centrálna banka

Miesto(-a): Frankfurt (Germany)
Inštitúcia/agentúra: Európska centrálna banka
Druh zmluvy: Stážisti

Program stáží ECB vám ponúka príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré ste získali počas štúdia a lepšie pochopiť, čo to znamená pracovať pre Európu. Ako stážista získate prehľad o činnostiach ECB a budete môcť prispieť k napĺňaniu jej poslania. Úlohy, ktoré budete vykonávať, podliehajú dohľadu a menia sa v závislosti od konkrétneho pracoviska. Ako príklad môžeme uviesť prípravu rešerší, vypracúvanie návrhov správ, zostavovanie štatistických údajov, plnenie operačných úloh a účasť na ad hoc štúdiách.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členského štátu EÚ alebo pristupujúcej krajiny, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky)

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov (možno raz predĺžiť celkovo na 12 mesiacov)

Platená stáž: Áno. Približne 1 050 EUR mesačne

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html