Evropska centralna banka

Evropska centralna banka (ECB) je centralna banka 19 držav Evropske unije, ki so uvedle evro. Naša glavna naloga je ohranjati stabilnost cen v evrskem območju in s tem vzdrževati kupno moč enotne valute.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Evropska centralna banka

Lokacija/-e: Frankfurt (Germany)
Institucija/Agencija: Evropska centralna banka
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva Evropske centralne banke (ECB) omogoča pripravnikom, da v praksi preverijo svoje znanje in bolje razumejo, kaj pomeni delati za Evropo. Med pripravništvom dobijo vpogled v dejavnosti ECB in prispevajo k poslanstvu ECB. Pod strokovnim vodenjem opravljajo različne naloge, odvisno od enote, kateri se pridružijo. Med temi nalogami so lahko raziskave, priprava osnutkov poročil, zbiranje statističnih podatkov, izvajanje operativnih nalog in sodelovanje v ad hoc študijah.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali pristopnih držav, ki so končali najmanj prvo stopnjo visokošolskega študija (diploma)

Trajanje: 3–6 mesecev (se lahko enkrat podaljša do največ 12 mesecev)

Plačano: da, okoli 1 050 evrov na mesec

Začetek: ko se odpre prosto mesto

Več informacij: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html