Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken (ECB) är centralbank för de 19 EU-länder som har infört euron som sin nationella valuta. Vår viktigaste uppgift är att upprätthålla prisstabiliteten i euroområdet och eurons köpkraft.

Tjänsteorter: 

Praktik

Europeiska centralbanken

Tjänsteorter: Frankfurt (Germany)
Institution/ byrå: Europeiska centralbanken
Anställningsform: Praktikant

ECB:s praktikprogram ger dig möjlighet att använda dina kunskaper från studierna och sätta dig in i hur det är att arbeta för EU. Som praktikant får du en inblick i ECB:s verksamhet och bidrar till att banken kan fullgöra sitt uppdrag. Vilka arbetsuppgifter du får utföra beror på vilken enhet du kommer till men du har alltid en handledare. Du kan få jobba med forskning, skriva utkast till rapporter, sammanställa statistik, utföra transaktioner och delta i studier.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller ett anslutande land och som har avslutat dina högskolestudier på minst grundnivå (kandidatexamen)

Hur lång är praktiken? 3–6 månader (kan förlängas en gång till högst 12 månader totalt)

Får jag lön? Ja, cirka 1 050 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html