Förstasida > Job opportunities > Institutions and agencies > EIB – Europeiska investeringsbanken

EIB – Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken är EU:s bank. Vi är den enda bank som ägs av EU-länderna och företräder deras intresse. Vi samarbetar nära med andra EU-institutioner för att genomföra EU-politiken.

Vi är världens största multilaterala låntagare och långivare. Vi tillhandahåller finansiering och expertis för hållbara investeringsprojekt som bidrar till EU:s politiska mål. Mer än 90 procent av vår verksamhet är i Europa, men vi investerar också på andra håll i världen.

Tjänsteorter: