Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Agentura Evropské unie pro prosazování práva (Europol)

Agentura Evropské unie pro prosazování práva (Europol)

Europol je agentura Evropské unie pro prosazování práva. Jeho hlavním cílem je dosáhnout větší bezpečnosti v Evropě ku prospěchu všech občanů EU.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Agentura Evropské unie pro prosazování práva (Europol)

Lokalita/y: Haag (Nizozemsko)
Druh smlouvy: Stáže

Europol poskytuje cenné příležitosti k získání praxe pro absolventy vysokých škol a odborníky. V průběhu stáží si jejich účastníci vyzkoušejí práci v Europolu a působení v rámci multikulturního týmu. Každý rok Europol nabízí řadu stáží, které poskytují jednotlivcům příležitost dozvědět se více o činnosti této agentury a získat dovednosti a znalosti přímou účastí na plnění jejích úkolů.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských států Evropské unie, kteří mají vzdělání na úrovni odpovídající dokončenému nebo probíhajícímu vysokoškolskému vzdělání nebo probíhající odborné přípravy relevantní pro úkoly Europolu a velmi dobrou znalost alespoň dvou jazyků Evropské unie (z nichž jeden musí být angličtina). 

Doba trvání: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano (přibližně 790 eur měsíčně)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships