Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

Europol on Euroopa Liidu õiguskaitseasutus. Selle peamine ülesanne on hoida Euroopa kõikide ELi kodanike jaoks turvalisena.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Lepingu liik: Praktikant

Europol pakub ülikoolilõpetanutele ja spetsialistidele väärtuslikke õppimisvõimalusi. Praktika käigus õpitakse mitmekultuurilises meeskonnas tundma Europoli tööd. Praktikandid tutvuvad ameti ülesannetega ja saavad Europoli tööle kaasa aidates omandatud teadmisi ja oskusi rakendada.

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kellel on lõpetatud või käimasolevale ülikooliõppele vastav haridustase või kutseharidus Europoli ülesannetega seotud valdkondades ning vähemalt kahe Euroopa Liidu keele (millest üks peaks olema inglise keel) väga hea oskus. 

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 790 eurot kuus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships