Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)

Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)

Europolas – tai Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra. Pagrindinis jos tikslas yra pasiekti, kad Europoje būtų saugiau gyventi visiems ES piliečiams.

Stažuotės

Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra (Europolas)

Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europolas siūlo vertingų mokymosi galimybių absolventams ir specialistams. Stažuotės suteikia jiems galimybių išbandyti darbą Europole ir darbuotis daugiakultūriame kolektyve. Kasmet Europolas siūlo stažuočių, kurių dalyviai artimiau susipažįsta su šios įstaigos veikla ir gali praktiškai pritaikyti savo įgytas žinias ir įgūdžius, padėdami Europolui vykdyti jo užduotis.

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurių išsilavinimas atitinka baigtas arba tęsiamas universitetines studijas arba profesinį išsilavinimą, tinkamą Europolo užduotims, taip pat labai gerai mokantys bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turėtų būti anglų kalba). 

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 790 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships