Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Europol to unijny organ ścigania, którego głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo Europy z myślą o wszystkich obywatelach UE.

Lokalizacja: 

Staż

Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Lokalizacja: Haga (Holandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europol oferuje cenne możliwości kształcenia dla specjalistów i absolwentów. Staże w Europolu stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia się w pracy w wielokulturowym zespole. Co roku Europol oferuje szereg staży, podczas których stażyści mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat działalności agencji oraz przełożenia swojej wiedzy i swoich umiejętności na praktykę w codziennej pracy.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy ukończyli studia wyższe lub są w ich trakcie bądź odbyli szkolenie zawodowe w dziedzinie dotyczącej zadań realizowanych w ramach Europolu. Stażyści muszą posiadać bardzo dobrą znajomość co najmniej dwóch języków Unii Europejskiej (z których jednym powinien być język angielski). 

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 790 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships