Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva

(Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva

Europol je agentúra Európskej únie na presadzovanie práva. Jeho hlavným cieľom je zaistiť väčšiu bezpečnosť v Európe v prospech všetkých občanov EÚ.

Miesto(-a): 

Stáž

(Europol) Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva

Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Europol ponúka absolventom a odborníkom cenné príležitosti na vzdelávanie. Stáže poskytujú príležitosť vyskúšať si prácu v Europole a tvoriť súčasť multikultúrneho tímu. Europol ponúka každý rok rad stáží, ktoré poskytujú účastníkom možnosť dozvedieť sa viac o činnosti agentúry a využiť svoje znalosti a zručnosti v praxi a prispieť tak k plneniu poslania Europolu.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí majú vzdelanie zodpovedajúce ukončenému alebo prebiehajúcemu vysokoškolskému štúdiu, prípadne odbornej príprave relevantnej pre úlohy Europolu a veľmi dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov Európskej únie (jedným z nich by mala byť angličtina). 

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 790 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships