Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)

Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)

Europol je agencija Evropske unije za kazenski pregon. Njegov osnovni namen je prizadevanje za varnejšo Evropo v dobro vseh državljanov EU.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)

Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Europol ponuja dragoceno priložnost za izpopolnjevanje diplomantom in delavcem iz stroke. Pripravniki spoznajo delo v agenciji in večkulturno delovno okolje. Europol vsako leto ponudi več pripravniških mest, ki pripravnikom omogočijo bolje spoznati dejavnosti agencije, uporabiti svoje znanje in veščine v praksi in sodelovati pri nalogah Europola.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU, ki so končali ali so še vključeni v univerzitetni študij ali poklicno in strokovno izobraževanje, relevantno za opravljanje nalog Europola, in zelo dobro obvladajo najmanj dva jezika Evropske unije (eden mora biti angleščina). 

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: da, okoli 790 evrov na mesec

Začetek: v teku

Več informacij: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships