Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура отговаря за управлението на определени части на програмите на ЕС за финансиране в областта на образованието, културата, аудиовизията, спорта, гражданското участие и доброволчеството.

Местоположение (-я):