Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ορισμένων τμημάτων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού, της ιθαγένειας και του εθελοντισμού.