Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EACEA) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

(EACEA) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) je zodpovedná za riadenie určitých častí programov EÚ na financovanie vzdelávania, kultúry, audiovizuálneho sektoru, športu, občianstva a dobrovoľníctva.

Miesto(-a):