Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Eacea – Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Eacea – Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) sköter vissa delar av EU:s finansieringsprogram för utbildning, kultur, audiovisuella medier, idrott, medborgarskap och frivilligarbete.

Tjänsteorter: