Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

Европейската изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) управлява финансирането за образование, култура, аудио-визия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.

Местоположение (-я):