Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Eacea – Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Eacea – Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) sköter EU-bidragen till utbildning, kultur, audiovisuella medier, idrott, medborgarskap och frivilligarbete.

Tjänsteorter: