Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC)

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) umożliwi UE i krajom uczestniczącym koordynowanie wysiłków i dzielenie się zasobami w celu wykorzystania w Europie światowej klasy infrastruktury superkomputerów i konkurencyjnego ekosystemu innowacji w zakresie technologii superkomputerów, zastosowań i umiejętności.