Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > EuroHPC – Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

EuroHPC – Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

Med hjälp av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) ska EU och deltagarländerna samordna sina satsningar och dela sina resurser för att skapa en infrastruktur i världsklass för superdatorer och ett konkurrenskraftigt innovationsekosystem för teknik, applikationer och kompetens på området.

Tjänsteorter: