Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕОТ) Европейски орган по труда

(ЕОТ) Европейски орган по труда

Европейският орган по труда подпомага справедливото и ефективното прилагане на правилата на ЕС за трудова мобилност и координация на системите за социална сигурност и улеснява гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Местоположение (-я):