Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (ELA) Evropský orgán pro pracovní záležitosti

(ELA) Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) zajišťuje, aby byla pravidla EU týkající se mobility pracovních sil a koordinace sociálního zabezpečení prosazována spravedlivým a účinným způsobem. Zároveň má občanům a podnikům usnadňovat využívání výhod vnitřního trhu.