Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (ELA) Evropský orgán pro pracovní záležitosti

(ELA) Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) zajišťuje, aby byla pravidla EU týkající se mobility pracovních sil a koordinace sociálního zabezpečení prosazována spravedlivým a účinným způsobem. Zároveň má občanům a podnikům usnadňovat využívání výhod vnitřního trhu.

Odborná stáž

Stáže (různé profily)

Přihlášku lze podat od: 27/04/2022 - 12:00
Termín pro podání přihlášky: 23/05/2022 - 12:00(Bruselského času)
Lokalita/y: Bratislava (Slovensko)
Druh smlouvy: Stáže

Zájemci se mohou ucházet o různé profily.

Více informací: https://www.ela.europa.eu/en/vacancies