Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)

Η ELA διασφαλίζει ότι οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν ευκολότερα να αποκομίζουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς.