Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (ELA) Euroopa Tööjõuamet

(ELA) Euroopa Tööjõuamet

ELA tagab, et ELi õigusnorme, mis käsitlevad tööjõu liikuvust ja sotsiaalkindlustuse koordineerimist, täidetakse õiglasel ja tõhusal viisil. Samuti aitab ta kodanikel ja ettevõtjatel saada osa siseturu hüvedest.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika (eri valdkonnad)

Asukoht(asukohad): Bratislava (Slovakkia)
Institutsioon/amet: (ELA) Euroopa Tööjõuamet
Lepingu liik: Praktikant

Huvitatud kandidaadid võivad kandideerida eri valdkondades.

Lisateave: https://www.ela.europa.eu/en/vacancies