Eiropas Darba iestāde

Eiropas Darba iestāde gādā, lai ES noteikumi par darbaspēka mobilitāti un sociālā nodrošinājuma koordināciju tiktu piemēroti taisnīgi un efektīvi un iedzīvotājiem un uzņēmumiem atvieglotu iekšējā tirgus priekšrocību izmantošanu.

Prakse

Prakse (dažādi profili)

Pieteikšanās procedūras sākums: 27/04/2022 - 12:00
Termiņš: 23/05/2022 - 12:00(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Bratislava (Slovākija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Darba iestāde
Līguma veids: Stažieri

Kandidāti, kam ir interese, var pieteikties uz dažādiem profiliem.

Sīkāka informācija: https://www.ela.europa.eu/en/vacancies