Európsky orgán práce (ELA)

Európsky orgán práce (ELA) zabezpečuje presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia spravodlivým a účinným spôsobom a uľahčuje občanom a podnikom využívanie výhod vnútorného trhu.

Stáž

Stáže (rôzne profily)

Miesto(-a): Bratislava (Slovensko)
Inštitúcia/agentúra: Európsky orgán práce (ELA)
Druh zmluvy: Stážisti

Záujemcovia sa môžu uchádzať o rôzne profily.

Ďalšie informácie: https://www.ela.europa.eu/en/vacancies