Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten

(ELA) Europeiska arbetsmyndigheten

ELA ska se till att EU:s regler om arbetskraftens rörlighet och samordning av social trygghet tillämpas på ett rättvist och verkningsfullt sätt. ELA gör det lättare för allmänheten och näringslivet att utnyttja fördelarna med den inre marknaden.

Tjänsteorter: